BIOEN d.o.o.

Misija Bioen-a je trostruka. Naša je odgovornost je da osiguramo financijsko blagostanje poslovanja. Drugo, da osiguramo općinama ekonomsku alternativu za odlaganje otpadaka hrane. I treće, da osiguramo vrhunski reciklirani materijal potrošaču kako bi imali koristi od procesa anaerobne digestije. Također, nadamo se da ćemo kod potrošača stvoriti pozitivan dojam o korištenju gnojiva obogaćenog hranjivim tvarima.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Adresa:  Bioen d.o.o.

                   Sveti Petar Orehovec 135

                   48267 Sveti Petar Orehovec

Telefon: +385 48 850 134