BIOINTEGRA d.o.o.

Biointegra d.o.o. – Slatina : 2,4 MWel

  • Odabrana tehnologija : agriKomp
  • Odabrani izvođači: agriKomp i Hidroregulacija d.d.
  • Vrijednost investicije: 7.658.319,00 EUR
  • Puštanje u pogon: u pogonu

 

Bioplinsko postrojenje za proizvodnju električne energije snage 2,4 MW smješteno je u poslovnoj zoni Medinci, grad Slatina u Virovitičko-Podravskoj županiji. U ruralnom području grada Slatine gradnja bioplinske elektrane primjeren je sustav za zatvaranje proizvodno-prerađivačkog poljoprivrednog procesa jer se omogućava dobivanje toplinske i električne energije kao i za osiguranje izvrsnoga gnojiva kojeg predstavlja prerađeni kosupstrat. Izgradnja bioplinskog postrojenja za proizvodnju električne energije započeta je u lipnju 2015. godine. Probni rad u trajanju od mjesec dana odvijao se u kolovozu 2016. godine, a pogon punim radnim kapacitetom započeo je u studenom iste godine.

                  

      Slika 1: Bioplinsko postrojenje 2,4 MW u Slatini

 

Bioplinsko postrojenje koncipirano je kao kontinuirano punjeno i radit će u srednjem odnosno mezofilnom temperaturnom području, u anaerobnom okolišu, dakle okolišu bez prisutnosti kisika. Energetska vrijednost tako dobivenog bioplina iznosi od 5,2 do 6,5 kWh/m3 bioplina. Iz toga se u postupku su-proizvodnje ili kogeneracije proizvesti 83,8% upotrebljive energije, dok su ostalo gubici u pretvorbi. Od te energije proizvodi se približno 42,1% električne energije i 41,7% toplinske energije.

Proizvedena električna energija predaje se u mrežu, dok će se proizvedena toplina koristiti za potrebe obrade sirovine za proizvodnju bioplina  (Slika 2).

 

Slika 2: Predložena shema dvostupanjskog postrojenja za bioplin

 

Ulazni materijal (biomasa)

Sirovine za proizvodnju bioplina dijele na dvije osnovne skupine:

Supstrati:

  •        Gnojiva: goveđa i svinjska gnojovka i gnoj, peradarski gnoj;
  •        Biljna biomasa: kukuruzna, od sirka, žitna i travna silaža, svježi otkos trave, ostaci krme, proizvoda;

Kosupstrati odnosno otpad prehrambeno prerađivačke industrije:

  •        Životinjski nusproizvodi koji uključuju ostatke hrane, mast, otpadno voće i povrće, kompost, industrijske otpadne vode           bogate bjelančevinama i ugljikohidratima, otpadne tvari kod razgradnje masti.
Za potrebe proizvodnje električne energije iz bioplina nužno je osigurati stabilne i dostatne količine otpada biološkog porijekla koji je sirovina u proizvodnji. Druga komponenta biootpada sastoji se od gnojovke (tekućeg kravljeg gnoja) koju će isporučivati stočari i ratari iz regije s kojima su već potpisani ugovori o otkupu za razdoblje od 15 – 20 godina. Stočarima gnojovka predstavlja svojevrsni problem zbog zakonski propisanog načina zbrinjavanja (u skladu s nitratnom direktivom Europske unije) te će je besplatno dovoziti i ustupati bioplinskom postrojenju. Proces stvaranja bioplina – anaerobna digestija, zahtijeva osim navedene primarne sirovine i upotrebu supstrata. Za supstrat pri proizvodnji bioplina mogu poslužiti različiti tipovi biomase. Zbog povoljnih karakteristika i blizine dobavljača kao supstrat za proizvodnju bioplina u sklopu bioplinskog postrojenja koristi se kukuruzna silaža.

Za otkup električne energije potpisuje se 14-godišnji ugovor sa Hrvatskim operatorom tržišta energije (HROTE) po povlaštenoj feed-in tarifi, koja se korigira na godišnjoj razini prema inflaciji i porastu cijena energenata.

 

Kontakt

Adresa:  Biointegra d.o.o.

                      A. Mihanovića 23, Medinci

                     33520 Slatina

Telefon:  +385 33 618 050

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.