BIOPLIN PROIZVODNJA d.o.o.

Bioplin Proizvodnja: 1 MW

  • Odabrana tehnologija : IES Biogas srl
  • Odabrani izvođači: IES Biogas srl Hidroregulacija
  • Vrijednost investicije: 4.002.225 EUR
  • Puštanje u pogon: u izgradnji

 

Bioplinsko postrojenje za proizvodnju električne energije snage 1 MW smješteno je u gradu Slatini (naselje Medinci) u Virovitičko-podravskoj županiji. U ruralnom području poput naselja Medinci gradnja bioplinske elektrane primjeren je sustav za zatvaranje proizvodno-prerađivačkog poljoprivrednog procesa jer se omogućava dobivanje toplinske i električne energije kao i za osiguranje izvrsnoga gnojiva kojeg predstavlja prerađeni kosupstrat. Izgradnja bioplinskog postrojenja za proizvodnju električne energije već je započela u kolovozu 2016. a završetak se planira početkom 2018. godine, uz pomoć financiranja iz bankarskog kredita. Probni rad u trajanju od mjesec dana odvijao bi se krajem 2017. godine, a pogon bi punim radnim kapacitetom započeo početkom 2018. godine.

                                                       

                                                       

 

Slika 1: Bioplinsko postrojenje u izgradnji – BIOPLIN PROIZVODNJA d.o.o. 1 MW u Slatini

Bioplinsko postrojenje koncipirano je kao kontinuirano punjeno i radit će u srednjem odnosno mezofilnom temperaturnom području, u anaerobnom okolišu, dakle okolišu bez prisutnosti kisika. Energetska vrijednost tako dobivenog bioplina iznosi od 5,2 do 6,5 kWh/m3 bioplina. Iz toga se u postupku su-proizvodnje ili kogeneracije proizvesti 83,8% upotrebljive energije, dok su ostalo gubici u pretvorbi. Od te energije proizvodi se približno 42,1% električne energije i 41,7% toplinske energije.

Proizvedena električna energija predaje se u mrežu, dok će se proizvedena toplina koristiti za potrebe obrade sirovine za proizvodnju bioplina  (Slika 2).

                                                                                       Slika 2: Predložena shema dvostupanjskog postrojenja za bioplin

Ulazni materijal (biomasa)

 

Sirovine za proizvodnju bioplina dijele na dvije osnovne skupine:

  • Supstrati:
  •    Gnojiva: goveđa i svinjska gnojovka i gnoj,   peradarski gnoj;
  •    Biljna biomasa: kukuruzna, od sirka, žitna i travna silaža, svježi otkos trave, ostaci krme, proizvoda;
  • Kosupstrati odnosno otpad prehrambeno prerađivačke industrije:
  •    Životinjski nusproizvodi koju uključuju ostatke hrane, mast, otpadno voće i povrće, kompost, industrijske otpadne vode bogate bjelančevinama i ugljikohidratima, otpadne tvari kod razgradnje masti.
Za potrebe proizvodnje električne energije iz bioplina nužno je osigurati stabilne i dostatne količine otpada biološkog porijekla koji je sirovina u proizvodnji. Druga komponenta biootpada sastoji se od gnojovke (tekućeg kravljeg gnoja) koju će isporučivati stočari i ratari iz regije s kojima su već potpisani ugovori o otkupu za razdoblje od 15 – 20 godina. Stočarima gnojovka predstavlja svojevrsni problem zbog zakonski propisanog načina zbrinjavanja (u skladu s nitratnom direktivom Europske unije) te će je besplatno dovoziti i ustupati bioplinskom postrojenju. Proces stvaranja bioplina – anaerobna digestija, zahtijeva osim navedene primarne sirovine i upotrebu supstrata. Za supstrat pri proizvodnji bioplina mogu poslužiti različiti tipovi biomase. Zbog povoljnih karakteristika i blizine dobavljača kao supstrat za proizvodnju bioplina u sklopu bioplinskog postrojenja koristi se kukuruzna silaža.

Za otkup električne energije potpisuje se 14-godišnji ugovor sa Hrvatskim operatorom tržišta energije (HROTE) po povlaštenoj feed-in tarifi, koja se korigira na godišnjoj razini prema inflaciji i porastu cijena energenata.

 

Kontakt

Adresa:  Bioplin Proizvodnja d.o.o.

                    Ulica Dimitrija Demetra 34

                    43000 Bjelovar

Telefon: +385 48 850 134