Izgradnja postrojenja u siječnju, 2018. godine

U 2018. godini nastavljaju se radovi na postrojenjima u Donjem Miholjcu, Viljevu i Slatini:

Na gradilištu u Donjem Miholjcu odvijaju se sljedeći radovi:

– izmještanje vodomjernog okna i cjevovoda,

– tvrtka Osijek Koteks izvodi radove na iskopu za separator ulja,

– nastavljaju se radovi na manipulativnim površinama,

– polažu se betonski rubnjaci na poziciji vaga-veliki spremnik,

– predan je geodetski elaborat iskolčenja instalacija, a po završetku izvođenja radova dostavit će i geodetski elaborat izvedenog stanja,

– radovi na gromobranskoj instalaciji.

 

Na gradilištu u Viljevu odvijaju se sljedeći radovi:

– izmještanje vodomjernog okna,

– definira se nova trasa postavljanja elektroenergetskih kablova,

– izvode se samo elektroinstalaterski radovi na polaganju podzemne instalacije.

 

Gradilište u Medincima:

– postavljena je drenaža oko sva 3 fermentora,

-završavaju se radovi nasipa za fermentor 2,

-radi se ispitivanje nosivosti kamenog nasipa,

– postavljena drenaža je u funkciji i izvode se zemljani radovi na iskopu posteljice najvećeg tanka.

 

Planirani početak probnog rada postrojenja planiran je za:

– postrojenje u Viljevu u travnju 2018. godine,

– postrojenje u Donjem Miholjcu u svibnju,

– postrojenje u Medincima u srpnju.

Gradilište u Donjem Miholjcu

 

  Gradilište u Medincima, Slatina