Konferencija Europske udruge za plin (EBA) – 23. – 24. siječanj 2018.

Hrvatska udruga proizvođača bioplina (HUPB) je 2017. god. postala punopravnom članicom Europske udruge za bioplin (EBA). Time se HUPB pruža pristup svim europskim novim inicijativama, trendovima i programima na području industrije bioplina. Naš član upravnog odbora, Shamil Kudashev, zastupao je HUPB na Generalnoj skupštini EBA, koja je održana 23. siječnja 2018. u Antwerpenu u Belgiji.

Također je sudjelovao i na konferenciji Europske udruge za bioplin koja se održala od 24. do 26. siječnja u Antwerpenu:

  • 3 dana
  • 300 delegata
  • više od 25 zemalja sudionica
  • više od 40 govornika
  • izložba
  • studijska putovanja

Od prve konferencije koja je održana2012. godine, na konferenciji svake godine sudjeluje sve više novih članova, a sada je postala vodećom konferencijom o anaerobnoj digestiji i plinu. Popis govornika uključuje kreatore politika i predstavnike iz bioplinskog i biometanskog poslovanja.